فوتبال

ضربه پنالتی در فوتبال و قوانین آن

ضربه پنالتی در فوتبال یکی از موقعیت های بد و مایوس کننده برای دروازه بان است. در ضربات پنالتی هیچ انتظاری از دروازه بان برای مهار کردن توپ نمی توان داشت. مهار پنالتی، صرفا به شانس و اقبال دروازه بان بستگی دارد.

تنها تکنیکی که دروازه بان های بزرگ برای مهار ضربه پنالتی بکار می برند این است که قبل از ضربه پنالتی، دروازه بان حدس می زند که توپ به کدام سمت امکان دارد برود و بعد به همان سمت شیرجه می روند. دروازه بان اگر خوش شانس باشد، توپ به همان جهت خواهد آمد در غیر این صورت توپ به درون دروازه یا خارج خواهد رفت.

در این مقاله از میدان با ضربات پنالتی آشنا می شویم:

پنالتی در فوتبال چیست؟

هر یک از تیم ها در زمین خود یک محوطه جریمه دارند که اگر هر تیمی در محوطه جریمه خود خطایی انجام دهد، تیم حریف از خطای پنالتی استفاده می کند. در محوطه جریمه زمین بازی هر تیم یک نقطه پنالتی (فاصله ۱۱ متری دروازه) وجود دارد که توپ را آنجا می کارند تا ضربه پنالتی را بزنند. در زمان زدن پنالتی هیچ بازیکنی از تیم حریف به عنوان دیوار دفاعی در مقابل آن نمی ایستد.

پنالتی در فوتبال چیست؟

چه زمان از ضربه پنالتی در فوتبال استفاده می شود؟

در دو حالت بازی به پنالتی کشیده می شود:

1. خطاهای ده گانه:

وقتی که بازیکن یکی از ده خطایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و زمانی که توپ در بازی است، انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می‌شود. اگر در پایان هر نیمه یا پایان هر وقت اضافی پنالتی اتفاق افتد، اجازه داده می‌شود که ضربه پنالتی زده شود.

خطاهای ده گانه در فوتبال

2. بازی های حذفی:

ضربات پنالتی یک نوع روش حذف تیم‌ها در مسابقه فوتبال است. در بازی‌هایی که به صورت حذفی برگزار می‌شوند و باید حتماً یک برنده داشته باشند، هنگامی که بازی در وقت ۹۰ دقیقه معمول و پس از ۳۰ دقیقه وقت اضافه مساوی به پایان برسد، کار به ضربات پنالتی کشیده می‌شود.

در این شرایط هر تیم به نوبت یک ضربه پنالتی می‌زند تا ۵ ضربه، هر تیمی که تعداد بیشتری از ضربات را به گل تبدیل کند، برنده بازی خواهد بود. در صورتی که پس از ۵ ضربه، گل‌های زده دو تیم برابر باشد، هر تیم به نوبت یک ضربه دیگر می‌زند تا زمانی که یکی از تیم‌ها بر دیگری پیشی بگیرد که به آن ضربات پنالتی طلایی گفته می شود.

در ضربات پنالتی آخر بازی، هر بازیکن تنها یک بار می‌تواند ضربه پنالتی بزند. همچنین اینکه چه تیمی اول ضربه بزند، با استفاده از قرعه شیر یا خط انتخاب می‌شود.

پنالتی در بازی های حذفی

خطاهای ده‌گانه کدام ها هستند؟

به ده خطایی که توسط داور تشخیص داده شود یک ضربه آزاد مستقیم داده می شود. این ده خطا شامل:

 1. ضربه زدن یا اقدام به آن
 2. پشت پا زدن یا اقدام به آن
 3. پریدن روی بازیکن حریف
 4. تنه زدن به حریف
 5. زدن یا اقدام به آن
 6. هل دادن حریف
 7. تکل روی حریف برای کسب توپ اما قبل از لمس توپ به حریف برخورد کند
 8. آب دهان انداختن به حریف
 9. گرفتن حریف
 10. دست زدن عمدی به توپ (به جز دروازه‌بان) در داخل محوطه جریمه خود

جریمه خطاهایی که خارج از این ده خطا باشد در محوطه جریمه ضربهٔ غیرمستقیم می‌باشد.

خطاهای ده‌گانه

نحوه پنالتی در فوتبال

 • در هنگام ضربه پنالتی توپ باید بر روی نقطه پنالتی ثابت باشد.
 • بازیکن زننده پنالتی و دروازه بان گیرنده توپ نیز مشخص بر سر جای خود قرار بگیرند.
 • بقیه بازیکنان دو تیم هم باید پشت محوطه جریمه و قوس آن بایستند.
 • داور دروازه‌ای را که ضربات در آن زده خواهد شد، انتخاب می‌کند.
 • داور بوسیله قرعه کشی با سکه مشخص می‌کند کا کاپیتان کدام تیم اولین زننده ضربه باشد.
 • داور اسامی بازیکنانی را که ضربه را می‌زنند، یادداشت می‌کند.

نحوه پنالتی در فوتبال

طبق شرایط زیر، هر تیم پنج ضربه می‌زند:

 • ضربه‌ها به‌طور متناوب زده می‌شوند.
 • اگر قبل از اینکه هر دو تیم، پنج ضربه را بزنند، یکی از تیم ها گل‌های بیشتری از تیم دیگر، حتی در صورت کامل شدن ضربه‌ها توسط تیم دیگر، بدست آورده باشد، زدن ضربه‌ها متوقف خواهد شد.
 • پس از اینکه هر دو تیم پنج ضربه را زدند، اگر به یک تعداد گل بدست آوردند یا هیچ گلی نزدند، زدن ضربه‌ها به همین ترتیب ادامه خواهد یافت، تا زمانیکه یکی از تیمها یک گل بیشتر نسبت به دیگری (با زدن ضربه‌های مساوی) بدست آورده باشد.
 • در صورتی‌ که تیمی از حداکثر تعداد تعویض‌های خود بر طبق مقررات بازی‌های تحت این شرایط، استفاده نکرده باشد و دروازه‌بان در جریان ضربه‌های پنالتی آسیب ببیند و به همین دلیل قادر به ادامه دروازه‌بانی نباشد، می‌تواند با یک نفر دروازه‌بان ذخیره تعویض گردد.
 • بجز موارد گفته شده در بالا، تنها بازیکنانی که تا پایان وقت مسابقه و وقت اضافی در زمین بازی حضور دارند، می‌توانند در زدن ضربات پنالتی شرکت کنند.
 • هر ضربه باید بوسیله یک بازیکن زده شود یا بازیکن نمی‌تواند دو بار ضربه پنالتی را بزند، تا کلیه بازیکنان هر کدام یک ضربه پنالتی را زده باشند.
 • هر بازیکن می‌تواند در هر موقع از زدن ضربات پنالتی، با دروازه‌بان تعویض شود.
 • تنها بازیکنان واجد شرایط در مسابقه، اجازه دارند در داخل بازی حضور داشته باشند.
 • همه بازیکنان، بجز زننده ضربه پنالتی و دو دروازه‌بان، مادامی که زدن ضربه جریان دارد، باید در داخل دایره مرکزی قرار گیرند.
 • دروازه‌بان هم دسته زننده ضربه پنالتی، بر روی زمین بازی، خارج از محوطه جریمه‌ای که ضربات در آن دروازه اجرا می‌شود و روی خط دروازه در محل تقاطع عرض محوطه جریمه با خط دروازه قرار گیرد. مگر اینکه قوانین مربوط به بازی و تصمیمات برد بین‌المللی بگونه‌ای دیگر زدن ضربات از روی نقطه پنالتی را مناسب بداند.
 • وقتی که تیمی مسابقه را با بیشترین تعداد بازیکن نسبت به حریف به اتمام می‌رساند، آن‌ها باید تعدادشان را تا مساوی شدن با بازیکنان تیم مقابل کاهش دهند و باید نام و شماره بازیکنانی که خارج می‌شوند را به داور اطلاع دهند، مسئول این کار کاپیتان تیم است.
 • قبل از آغاز کردن ضربات پنالتی، داور باید مطمئن شود که تنها به تعداد مساوی بازیکنان هر تیم در داخل دایره مرکزی قرار گرفته و فقط آن‌ها هستند که می‌توانند در زدن پنالتی شرکت کنند.

پنالتی در فوتبال

تخلفات

1. در صورت وارد شدن یکی از بازیکنان به داخل محوطه جریمه یا قوس یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:

 • اگر بازیکن از تیم ضربه زننده باشد در صورت گل شدن توپ تکرار ضربه و در صورت گل نشدن ضربه تکرار نخواهد شد.
 • اگر بازیکن از تیم مقابل ضربه زننده باشد در صورت گل شدن گل قبول و در صورت گل نشدن ضربه باید تکرار شود.

2. در صورت تخلف دروازه‌بان روی خط:

چه بازیکن از تیم ضربه زننده باشد چه نباشد، در هر صورت ضربه باید تکرار شود.

3. در صورت مکث بازیکن ضربه زننده:

اگر بازیکن ضربه زنند مکث کند، در صورتی که توپ گل شود باید ضربه تکرار و بازیکن زننده کارت زرد بگیرد.

تخلفات در فوتبال

در آخر

مانند تمام تاکتیک ها، ضربات پنالتی نیز احتیاج به تمرینات مداوم و همیشگی دارند. اگر برای چند لحظه تفکر کنید خواهید دید پنالتی ضربه قاطعی است که نتیجه مسابقه را تعیین می کند. ضربه هایی که در پنالتی زده می شوند همیشه با موفقیت همراه نیست. در بازی های بسیاری دیده شده است که توپ توسط دروازه بان گرفته شده یا از دروازه خارج شده است.

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟ اگه به نظر شما موضوعی اشتباه نوشته شده است حتما با در میان بگذارید. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.

برچسب ها
نمایش بیشتر

بیتا حاجی بابایی

نویسنده وبلاگ

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا