درحال بارگذاری...

میدانی عزیز، نشان تأیید شده در میدان به شما این امکان را می دهد تا مردم بدانند که حساب شما معتبر است.

برای برقراری ارتباطی موثرتر با مخاطبان و افزایش اعتبار حساب خود در میدان، حساب خود را به حالت در آورید. برای انجام این کار کافی است نام کاربری، فرم درخواست و مدارک خود را به شرح زیر برای میدان ایمیل کنید.

چه نوع حساب هایی تایید میشود؟

  • حداقل باید ۱۰ پاس داشته باشند.
  • بارگذاری تصویر پروفایل حساب و تصویر کاور حساب و همچنین تکمیل اطلاعات لازم فرد یا مجموعه (درج تصویر پروفایل و کاور الزامی است).
  • اگر بازیکن هستید باید کارت بازی خود را آپلود کنید.
  • اگر پزشک هستید باید مجوز خود را آپلود کنید.
  • اگر مربی یا سرمربی هستید مدرک مربی‌گری باید آپلود شود.

مهم : نشان تأیید شده به معنای تأیید میدان نیست.

ارسال ایمیل به :